Fri leverans   |   30 dagars ångerrätt

Försäljningsvillkor

eyerim s.r.o.
eyerim - Petra Ptackova
Markmandsgade 4, 3.th,
2300 Copenhagen S
Danmark
COMPANY ID: 47970006
VAT EU: SE502077783401

kontakta@eyerim.se

Adress för införlivande:
Brezova 2055/12
052 01 Spiska Nova Ves
Slovakia
COMPANY ID: 47970006
VAT EU: SE502077783401

Senast uppdaterad: Juni 2017

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter bläddra och använda den här hemsidan ger du ditt medgivande till att följa och förbindas av följande villkor och förutsättningar för användande, vilket tillsammans med vår privatpolicy styr eyerims relation med dig i relation till den här hemsidan. Om det är någon del av dessa villkor och förutsättningar som du inte håller med om, vänligen använd inte vår hemsida.

ÖVERSIKT

Den här hemsidan drivs av eyerim. Genom hela sidan står termerna "vi", "oss" och "våra" för eyerim. eyerim erbjuder den här hemsidan, inklusive all information, redskap och och service tillgänglig från sidan till dig, användaren, förutsatt att du godkänner alla villkor, policys och meddelanden uppgivna här. Genom att besöka får sajt och/eller köpa någonting från oss engagerar du dig i vår "Service" och godkänner att förbindas av följande villkor policys refererade häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa Servicevillkor gäller alla användare av sajten, inklusive, utan undantag, användare som är läsare av sidan, köpare, kunder, säljare och/eller bidragsgivare av innehåll. Vänligen läs dessa Servicevillkor noggrant innan du skaffar åtkomst till eller använder vår hemsida. Genom att skaffa åtkoms eller använda någon del av sajten, godkänner du att förbindas av dessa servicevillkor. Om du inte godkänner alla villkor i den här överenskommelsen, bör du inte skaffa åtkomst till vår hemsida eller använda några tjänster. Om dess servicevillkor uppfattas som som ett erbjudande, så är godkännande uttryckligen begränsat till dessa Servicevillkor. Varje ny funktion eller verktyg som läggs till aktuellt utrymme kommer också bli ett ämne för Servicevillkoren. Du kan ge ditt omdöme om den senaste versionen av Servicevillkoren när som helst på den här sidan. Vi reserverar oss rätten till att uppdatera, ändra eller ersätta delar i dessa Servicevillkor genom att skicka uppdateringar och/eller ändringar på vår hemsida. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida efter att ha fått meddelande om villken ändring som helst innebär att du accepterar dessa förändringar.

VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa Servicevillkor gör du klart för oss att du är över 18 år och att du har gett oss ditt medgivande att av dina omyndiga barn att använda den här hemsidan. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna syften. Inte heller får du, när du använd servicen, bryta mot lagen inom din juristiktion (inklusive men inte begränsat till copyrightlagar). Du får inte överföra maskar och virus eller någon destruktiv kod. En överträdelse mot någon av villkoren resluterar i omdelbart upphörande av din service.

GENERELLA VILLKOR

Vi reserverar oss rätten att vägra ge service av villket skäl som helst och när som helst. Du ska vara medveten om att ditt medgivande (vilket inte inkluderar kreditkortsinformation) kan komma att överförsas okrypterat och involvera (a) överföringar till olika nätvärk och (b) ändringar för att anpassa till tekniska krav från nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när en överföring sker via nätverk. Du medger att inte reproducera, dublicera, kopiera, sälja, återsälja, eller exploatera någon del av vår service, användning av service, eller tillgång till servicen eller någon kontakt på vår hemsida genom vilken servisen är försedd, utan vår uttryckligen skrivna tillåtelse. Rubrikerna som används i denna överenskommelse har inkluderats enbart för förenklingens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSRAMAR

Vi är inte ansvariga om tillgängligjord information på den här sajten inte är korrekta, kompletta eller aktuella. Materialet på den här sajten finns här enbart för allmän information och bör inte ses som eller användas enbart för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakt, mer komplett eller för snabbare källor information. Förtroende för materialet på den här sajten sker på din egen risk. Den här sajten kan innehålla specifik gammal information. Gammal information är inte nödvändigtvis aktuell och finns här enbart för att du ska kunna referera till den. Vi reserverar oss rätten att modifiera innehållet på den här sajten när som helst, men vi har inga skyldigheter att uppdatera information på vår sida. Du godkänner att det är din skyldighet övervaka förändringar på vår sajt.

SERVICEMODIFIERINGAR OCH PRISER

Våra produktpriser kan ändras utan att vi meddelar detta. Vi reserverar oss rätten att när som helst modifiera eller avsluta servicen (eller någon del av innehållet därav) utan att vid något tillfälle meddela detta. Vi kommer inte hållas ansvariga inför dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller avslutning av servicen.

PRODUKTER

Vissa produkter kan finnas tillgängliga enbart online på hemsidan. Dessa produkter kan finnas i begränsade kvantiter och är ämnen för returneringar eller byten enbart utifrån vår returpolicy. Vi har gjort alla ansträngningar för att, med så stor noggranhet som möjligt, uppvisa färger och bilder på våra produkter som syns i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärm uppvisar exakt rätt färg. Vi reserverar oss rätten, men är inte skyldiga att, att begränsa försäljningen av vår produkter eller servicen till vilken person som helst, geografisk region eller juristiktion. Vi kan bruka denna rätt på fall till fall-basis. Vi reserverar oss rätten att begränsa kvantiten på produkter eller service som erbjuder. All beskrivning av produkter eller produktpriser kan förändras när som helst utan att meddela detta, efter eget gottfinnande. Vi reserverar oss rätten att upphöra med en produkt när som helst. Ett erbjudande om en produkt eller service gjord på den här sajten är ogiltig om den är otillåten. Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, service, information eller annat material som har köpts, eller erhållits av dig kommer att leva upp till dina förväntningar, eller att några fel i servicen kommer att rättas till.

NOGGRANNHET VID FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi reserverar oss rätten att vägra ta beställningar som du gör hos oss. Vi kan, utifrån vårt eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiter köpta per person, per hushåll eller per beställning. Dessa restrektioner kan inkludera beställningar från eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller beställningar som anvender samma fakturerings och/eller fraktadress. I samband med att vi gör en förändring eller avbryter en beställning, kan vi komma att försöka meddela dig genom den mejl och/eller fakturaadress/telefonnummer som finns tillgänglig under den tid beställning gjordes. Vi reserverar oss rätten att begränsa eller förhindra beställningar som, enligt vår egna bedömning, verkar gjorts av handlare, återförsäljare eller distributörer. Du godkänner att du förser oss med aktuell, komplett och exakt köp - och kontoinformation för alla köp som du gör i vår butik. Du godkänner att, utan uppskov, uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din mejladress och ditt kreditkortsnummer och förfallodatum, så att vi kan fullfölja din transaktion och kontakta dig vid behov. För mer detaljer, vänligen se vår returneringspolicy.

ÅNGERRÄTT

I enlighet med svensk konsumentlagstiftning erhålls lagstadgad 14 dagars ångerrätt. Som kund hos eyerim har du rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar mot en full återbetalning från datumet paketet har mottagits. Vid åberopandet av ångerrätten gäller att kund i förväg kontaktar och informerar eyerim kundtjänst på så sätt som anges under sektionen frakt och returer. Konsumenten ska returnera varor i samma tillstånd och i säljbart skick. eyerim förbehåller sig rätten att neka returer som inte har returnerats inom tidsfristen och/eller i ett skick som ej anses avsättbar. Returen sker på eget ansvar och på egen bekostnad. eyerim rekommenderar att bruka en spårbar lösning för att tydligt kunna följa upp leveransen. Alla mottagna returpaket kvalitetsgranskas vid ankomst därav en eventuell återbetalning genomförs utifrån 5-10 arbetsdagar från mottagandet. Därav kunden hävdar mottagandet av en felaktig vara än den som riktiga beställningen avser skall kunden först returnera paketet under tiden eyerim genomför en ny beställning hos leverantör, alternativt finns möjligheten för kunden att returnera produkten mot en full återbetalning och eyerim täcker returkostnaden oavsett. eyerim kundtjänst följer upp kunden via epost när paketet har mottagits och bekräftar varornas kvalité samt att återbetalningen har inträffats. I händelse av att det saknas delar eller artiklar i paketet genomförs en värdeminskning utifrån betydelsen och summan dras av från återbetalningsbeloppet. Observera att saknade artiklar av högre betydelse (t.ex. solglasögon, receptbelagda glasögon, skidglasögon) medför att returen inte betraktas som godkänd. eyerim reserverar sig för att inte återbetala kostnader för monterade receptbelagda glas då dessa anses som individuellt anpassade specifikt utefter kundens synliga behov; däremot återbetalas beloppet för ramen. När returen inte betraktas som godkänd i överensstämmelse med dessa försäljningsvillkor skall kund bekosta fraktkostnaden om varorna önskas i återsändning.

REKLAMATIONER

Reklamationsrätten avser varor som är felaktiga enligt svensk konsumentlagstiftning. Som kund har du rätt att reklamera en vara upp till 3 år och felet skall ha rapporterats snarast eller inom skälig tid. När kund har felanmält en vara inom (2) månader bedöms det ha informerats i rätt tid. I yttersta vikt måste kunden kontakta oss via de kontaktuppgifter som markerats på hemsidan och bifoga bilder som tydligt visar bristen samt att kund beskriver hur varan är felaktig i detalj. eyerim ersätter returkostnaden för alla godkända reklamationer och betalningen kompenseras mot ett bifogat returkvitto så fort vår logistikavdelning har kvalitetsgranskat varorna. Om felet orsakats under frakten hänvisar eyerim att kunden gör en reklamation mot leverantören. Vid mottagandet av den defekta/felaktiga varan skickas en ersättningsprodukt alternativt att vi utför en återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation därom varan inte är felaktig. Kunden använder sig utav de returinstruktioner som återfinns på hemsidan under sektionen frakt och returer. eyerim följer direktiven från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) eller motsvarande utskott i europeiska länder. Mer information finns på www.konsumenteuropa.se.

VALFRIA VERKTYG

Vi kan komma att ge dig tillgång till verktyg från tredje part, vilka vi vare sig har kontroll över eller inflytande kring. Du godkänner att vi får tillgång till sådana redskap "så som det är" och "som tillgängligt" utan garantier, representationer och villkor av något slag och utan någon påskrift. Vi har ingen liability överhuvudtaget för någonting som uppstår eller är relaterat till din användning av valfria verktyg hos tredje part. All din användning av valfria verktyg erbjuden genom sajten är helt och hållet på din egen risk och diskretion, och du bör försäkra dig om att du har kunskap om och godkänner de villkor kring verktygen som satts upp av den relevanta tredje partens leverantör(er). Vi kan också, i framtiden, erbjuda ny service och/eller funktioner genom hemsidan (inklusive släpp av nya verktyg och resurser). sådan nya funktioner och/eller service blir då också en del av dessa servicevillkor.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och viss service som är tillgänglig via vår servis kan inkludera material från tredje part. Tredje part-länkar på vår sajt kan dirigera dig till tredje parts hemsida, som inte är ansluten med oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller värdera innehållet eller noggranheten och vi garanterar inte och tar inte på oss något ansvar för tredje parts material eller hemsidor, eller för några andra material, produkter eller service från tredje part. Vi tar inte ansvar för skador relaterade till köp eller användning av gods, service, resurser, innehåll, eller andra transaktioner gjorda i kontakt med någon tredjeparts hemsida. Vänligen läs noggrant våra tredje parts-policys och praktik och försäkra dig om att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro, och frågor om tredje parts-produkter ska ske direkt med tredje part.

ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du, på vår förfrågan, skickar specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar kreativa ideer, förslag, planer eller annat material, oavsett online, via mejl, via brev, eller på annat sätt (kollektiva kommentarer), godkänner du att vi när som helst, utan restriktioner, redigerar, kopierar, publicerar, distribuerar, översätter och på annat sätt använder den kommentar som du har försett oss med. Vi har och kommer inte att ha någon skyldighet att (1) låta kommentarer stanna i förtroende, (2) betala kompensation för någon kommentar, (3) ta ansvar för någon kommentar. Vi kan, men har ingen skyldighet, visa, redigera elelr ta bort innehåll som vi betraktar, utifrån vårt eget gottfinnande, som lagvidrig, kränkande, hotfullt, ärekränkande, pornografisk, obscen, eller på annat sätt stötande eller bryter någon parts immateriella rättigheter eller servicevillkoren. Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att bryta mot nog tredje parts rättigheter, inklusive copyright, varumärke, privatliv, person eller andra personliga eller egendomsrättigheter. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt lagvidriga, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datavirus eller andra skadliga program som på något sätt kan påverka servicens verksamhet eller någon relaterad webbida. Du får inte använda en falsk mejladress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt missleda oss eller tredje part i någon kommentar. Du är ensam ansvarig för varje kommentar som du gör och dess riktighet. Vi tar inget ansvar för någon kommentar som postats av dig eller någon tredje part.

PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår privatpolicy. Se vår privatpolicy. För att se vår privat policy.

FELAKTIGHETER OCH FÖRBISEENDEN

Ibland kan det finnas information på vår sajt i servicen som innehåller typografiska felaktigheter och förbiseenden som kan relateras till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider, och tillgänglighet. Vi reserverar för rätten att rätta till alla felaktigheter eller förbiseenden, ochatt ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i servicen eller någ relaterad hemsida är felaktig under vilket tid som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din order). Vi tar inte på oss någon skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i servicen eller på någon relaterad hemsida, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när lagen kräver det. Ingen specifik uppdatering eller datumuppdatering applicerad i servicen eller någon relaterad hemsida, ska tas som indikation att all information i servicen eller på någon relaterad hemsidahar modifierats eller uppdaterats.

FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Som tilläg till andra förbud som anges i Servicevillkoren är du föbjuden att använda sajten eller dess innehåll; (a) för olagliga syften; (b) för att värva andra till att utöva eller medverka i olagliga aktiviteter; (c) för att bryta mot några internationella, federala, provinciella eller statliga regleringar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att göra intrång i och bryta mot våra immatriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) För att kränka, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma, eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationell bakgrund, eller rörelsehinder; (f) för att skicka falska eller missledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon anna typ av skadlig kod som kommer att eller kan komma att användas på något sätt som får effekt på servicens funktionalitet eller verksamhet eller på någon relaterad hemsida, eller hemsidor, elller internet; (h) för att samla eller spåra personlig information om andra; (i) för spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå servicens säkerhetsfunktioner eller någon relaterad hemsida, eller hemsidor eller internet. Vi reserverar oss rätten att avsluta din användning av vår service eller eller någon relaterad hemsida för brott mott användarförbud.

ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTI; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av vår service kommer att vara fri från avbrott, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultatet av användning av vår service kommer att vara korrekt och pålitlig. Du godkänner att vi till och från kan ta bort servicen på obestämd tid eller avsluta servicen när som helst utan att meddela dig. Du godkänner uttryckligen att din användning, eller oförmåga till användning av servicen sker på din egen risk. Servicen och alla produkter och tjänster som levererats till dig genom servicen är (bortsett från, såsom uttryckligen fastställt av oss) förutsatta utifrån "så som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller impicit, inklusive alla implicita garantier eller villkor kring säljbarhet, säljkvalite, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel, och icke-intrång. Inte under några omständigheter kommer eyerim, våra direktörer, mellanchefer, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, serviceleverantörer eller licensgivare ta ansvar för skada, förlust, krav, eller någon direkt, indirekt, underordnad, bestraffande, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade förtjänster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, erättningskostnader, eller några liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, förseelse (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som uppkommit från din användning av någon av servicen eller några produkter som upphandlats när du använt vår service eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller förbiseenden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag till följd av användning av servicen eller något innehåll (eller produkt) postad, skickad, eller på annat sätt gjord tillgänglig via servicen, även om du har informerats om möjligheten. I och med att vissa länder eller juristiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar konseventuella eller underordnade skador, i sådana länder eller juristiktioner, så är vårt ansvar begränsat till den maximala omfattning som lagen kräver.

SKADEERSÄTTNING

Du godkänner att ersätta, värna och inte skada eyerim, vårt moderbolag, våra dotterbolag, partners, mellanchefer, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, serviceleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, hålla oss fria från krav, inklusive rimliga advokatkostnader framtagna av tredje part till följd av uppkomna till följd av ditt brott mot servicevillkoren eller dokument som de incorporerar med hänvisning, eller ditt brott mot någ lag eller tredje parts rättigheter.

UPPDELNING

I händelse av att någon avsättning av servicevillkoren visar sig vara lagvidrig, ogiltig eller ogenomförbar, så ska en sådan avsättning icke desto mindre verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och ogenomförbara delen ska anses vara avskild från servicevillkoren, en sådan bestämning ska inte påverka giltligheten och och verkställigheten av någon annan återstående avsättning.

UPPHÖRANDE

Parternas skyldigheter och ansvar som gäller innan upphörandedatum ska gälla även efter upphörandet av den här överenskommelsen för alla syften. Dessa servicevillkor är gällande om inte eller tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan avsluta servicevillkoren när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda vår service, eller när du upphör att använda vår sajt. Om du enligt vår egna bedömning misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats med att följa något villkor eller avsättning av servicevillkoren kan också vi komma att avsluta överenskommelsen när som helst utan att meddela dig och du är då fortfarande ansvarig för alla belopp fram till och inklusive upphörandedagen; och/eller följdaktligen kan neka dig tillgång till vår service (eller någon del därav).

HELA AVTALET

Vårt misslyckande i att driva eller påtvinga någon rätt till avsättning av servicevillkoren ska inte konstituera ett upphävande av rätten till avsättning. Servicevillkoren och vilka policys eller verksamhetsregler visade av oss på denna sajt eller med respekt för servicen konstituerar hela överenskommelsen och förståelsen mellan dig och oss styr din användning av servicen, ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, kommunikationer och förslag, oavsett talad eller skriven, mellan dig och oss (Inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av servicevillkoren). Alla oklarheter i tolkningen av servicevillkoren ska inte tolkas mot utarbetandet.

TILLÄMPLIG LAG

Servicevillkoren och andra separata överenskommelser ska när vi förser dig med dem ska styras av och tolkas utifrån gällande lag i Slovakia.

FÖRÄNDRINGAR I SERVICEVILLKOREN

Du kan läsa igenom vår senaste version av servicevillkoren när som helst på den här sidan. Vi reserverar oss rätten att, utifrån vårt eget gottfinnande, uppdatera ändra eller byta ut delar av servicevillkoren genom att posta uppdateringar och förändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att bevaka vår hemsida periodvis för att se förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller service till följd av att vi postar förändringar av servicevillkor utgör ett godkännande av dessa förändringar.

KONTAKTINFORMATION

Frågor om servicevillkoren skickar du till på kontakta@eyerim.se.